Benefit of Gamification

ไปเจอตัวเลขน่าสนใจมาครับ

เป็นตัวเลขเกี่ยวกับแบบสอบถาม ถึงประโยชน์ของ gamification ในสถานที่ทำงาน รวมถึงเลขสถิติอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ท่านใดสนใจอ่านเพิ่มเติม อ่านในได้เวปนี้เลยครับ

https://financesonline.com/gamification-statistics/

ปัญหาหนึ่งของการเสนอโปรเจคเกมมิฟิเคชันในที่ทำงานที่ผมเจอบ่อยคือ ผู้บริหารระดับสูงบางทีอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าทำเกมมิฟิเคชันแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร บางครั้งท่านก็อาจจะเข้าใจผิดว่า เรากำลังจะมานั่งเล่นเกมกันอยู่หรือเปล่า

ผมว่าตัวเลขสถิติเหล่านี้ อาจจะช่วยให้แต่ละท่านไปนำเสนอโครงงานได้ง่ายขึ้นครับ

#gamification ตอนที่52


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: