รีวิวหนังสือ Imagine If…

เป็นหนังสือว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับอนาคต เขียนโดยท่าน Sirs Ken Robinson นักการศึกษาชื่อดังแห่งยุค ที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นาน

จริง ๆ ถ้าใครเป็นแฟนหนังสือท่าน Ken Robinsons อ่านเล่มนี้แล้วอาจจะไม่ได้อะไรใหม่นัก เพราะเป็นเหมือนสรุปแนวคิดทั้งหมดของท่านไว้ในเล่มเดียว

หนังสือไม่ยาวมาก กระชับ เนื้อ ๆ เน้น ๆ จนเวลาอ่านไม่สามารถข้ามท่อนไหนได้เลย ต้องค่อย ๆ อ่าน และคิดตามไปเรื่อย ๆ อ่านแล้วเหมือนกับตอนนั่งเรียนหนังสือ แล้วคาบสุดท้าย อ.กำลังสรุปทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งเทอม

.

ใจความหนังสือจะว่าด้วย แนวทางการศึกษาที่ควรจะเป็นเพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้สูงที่สุด โดยที่ไม่จำเป็นต้องลิมิตอยู่แค่ในด้านวิชาการเท่านั้น สิ่งที่สถานศึกษา และ พ่อแม่ควรทำคือ สร้างบรรยากาศที่เด็กสามารถแสดงออกถึงตัวตน ได้ทดลองค้นหาตัวเอง และ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชากรที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งหนังสือก็ครอบคลุมตั้งแต่ เนื้อการการเรียน บทบาทครู อาจารย์ พ่อแม่ ไปจน ผู้ที่มีหน้าที่ออกนโยบาย

.

หนังสือได้เสนอว่า ทักษะ 8 ด้าน ที่เราควรช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเด็กคือ

1. Curiosity (ความอยากรู้) คือ ความสามารถในการถามคำถาม และ สำรวจว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกทำงานอย่างไร

2. Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) คือ ความสามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ และ สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

3. Criticism (การวิจารณ์) คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และ แนวคิดเพื่อสร้างข้อโต้แย้งและการตัดสินที่มีเหตุผล

4. Communication (การสื่อสาร) คือ ความสามารถในการแสดงความคิดและความรู้สึกอย่างชัดเจนและมั่นใจ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ

5. Collaboration (การร่วมมือ) คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

6. Compassion (ความเห็นอกเห็นใจ) คือ ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น และ สามารถปฏิบัติตอบได้อย่างเหมาะสม

7. Composure (ความสงบ) คือ ความสามารถในการเชื่อม (connect) ระหว่าง ความรู้สึกภายใน และ สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับตัวเอง

8. Citizenship (ความเป็นประชากร) คือ ความสามารถในการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับสังคม

.

สรุป หนังสือดีมาก เหมาะสำหรับ นักการศึกษา ไม่ว่าจะทำในมิติไหนก็ตาม รวมถึงพ่อแม่ทุกท่าน ที่สนใจว่า เราจะช่วยดึงศักยภาพลูกออกมาได้อย่างไร โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะด้านวิชาการ

.

.

ส่วนตัวผมเป็นแฟนพันธ์แท้ท่าน Ken Robinsons ตั้งแต่หนังสือเรื่อง The Elements ซึ่งเล่มนี้ผมบอกว่า เป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมเลยทีเดียว แนะนำให้ทุกท่านได้ลองอ่านครับ ที่ผมได้ ที่ได้มาศึกษา และ ทำเรื่อง Gamification นี่ก็เพราะหนังสือเล่มนี้ ครับ

TED Talk ของท่าน Ken นี่โด่งดังมาก ถ้าใครไม่เคยฟังอยากลองแนะนำให้ฟังกันซักครั้งนึง ชื่อหัวข้อว่า Do schools kill creativity? https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?language=en

รับรองไม่ผิดหวังครับ

เล่มที่ 41 / 2565


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: